Direct naar paginainhoud

Dossier coronacrisis

Monitor Coronacrisis

Almere tijdens en na de coronacrisis

Een eerste korte verkenning van ontwikkelingen en mogelijke gevolgen

Om de raad te helpen om de het gesprek over de begroting (meer) in de context van verschillende corona-gerelateerde onzekerheden te voeren, heeft de griffie het team Onderzoek & Statistiek gevraagd om (mogelijke) effecten van corona in beeld te brengen. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitkomsten van deze vraag. Er is voor gekozen om te focussen op drie onderwerpen:

  • Economie (hoofdstuk 2)
  • Wonen en Openbare ruimte (hoofdstuk 3)
  • Zorg en Welzijn (hoofdstuk 4).

Per onderwerp wordt aangegeven welke effecten van corona nu in de stad te zien zijn en wat er mogelijk nog zou kunnen gebeuren. In hoofdstuk 5 worden daarnaast als aanvulling cijfers over de stad weergegeven. Deze cijfers geven een goede indruk van de sociaaleconomische kenmerken van Almere.

Corona-dashboards

Op Almere.incijfers.nl staan grafieken en tabellen met de meest recente gegevens van het RIVM. Verder is er een apart dashboard met informatie over de impact van COVID-19 op Almere.  

Ook www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG heeft een speciaal corona-dashboard. De gevolgen van COVID-19 op Almere worden per thema inzichtelijk gemaakt. De thema's zijn economie, werkgelegenheid, openbare orde en veiligheid, en zorg en sociaal. Daarnaast heeft de VNG samen met diverse andere partijen het landelijke Dashboard Sociale Impact Corona ontwikkeld. 

Het CBS verzamelt op een speciale corona-pagina informatie over het coronavirus en de economische, sociale en medische gevolgen en de gevolgen voor mobiliteit en voedselproductie.

Op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid staan cijfers over het aantal positief geteste mensen en het aantal mensen dat is opgenomen in een ziekenhuis. Ook zijn er cijfers over hoe het nu gaat in de verpleeghuizen.

Andere onderzoeken

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft verschillende rapporten gepubliceerd over de gevolgen van de coronacrisis. Deze rapporten zijn verzameld op https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht publiceert regelmatig een monitor over de effecten van de coronacrisis. Alle edites zijn te vinden op https://www.provincie-utrecht.nl/corona#alle

UWV

Het UWV verzamelt gegevens en publiceert deze op de eigen website, waar een pagina is ingericht speciaal met informatie over de regionale impact van de coronacrisis. Ook de regionale nieuwsflitsen van de arbeidsmarkt bieden informatie over de effecten van de coronacrisis. 

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam houdt onder de titel 'De corona collecties' een overzicht bij van onderzoek, ontwerp en beleid in tijden van het coronavirus. Er is een aparte pagina over onderzoeken over en door de gemeente Amsterdam. Zoals de Monitor internationale voorbeelden stedelijk aanpak.

ArbeidsmarktInZicht

ArbeidsmarktInzicht heeft een coronamonitor ingericht om regio's op een toegankelijke manier snel te informeren over de effecten van het coronavirus op de regionale economie en arbeidsmarkt.

Onderzoeksproject 'De Maatschappelijke Impact van COVID-19'

Het consortium van het ZonMw-project ‘De Maatschappelijke Impact van COVID-19’ publiceert de resultaten van onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de website impactcorona.nl.

Illustratie Almere skyline