Direct naar paginainhoud

Verkiezingen en politiek

Tweede Kamer

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 22 november 2023. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). 

Uitslagen en analyse

Factsheet Tweede kamerverkiezingen 17 maart 2021 op basis van voorlopige uitslag
De stemmen geteld - Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
De stemmen geteld - Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012
De stemmen geteld - Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010

Open data (csv)

Uitslagen per stembureau TK 2023
Uitslagen per stembureau TK 2021
Uitslagen per stembureau TK 2017
Uitslagen per stembureau TK 2012
Uitslagen per stembureau TK 2010


Provinciale Staten

De leden van de provinciale staten worden tegenwoordig tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 15 maart 2023 gehouden.

Uitslagen en analyse

Factsheet Provinciale Statenverkiezingen 2019 Almere
De stemmen geteld - verkiezingen provinciale staten en waterschappen 18 maart 2015
De stemmen geteld - verkiezingen provinciale staten 2 maart 2011

Open data (csv)

Uitslagen per stembureau PS 2023
Uitslagen per stembureau PS 2019
Uitslagen per stembureau PS 2015
Uitslagen per stembureau PS 2011


Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 23 mei 2019.

Uitslagen en analyse

Factsheet Verkiezingen Europees Parlement 2019 Almere
De stemmen geteld - verkiezingen Europees parlement 22 mei 2014

Open data (csv)

Uitslagen per stembureau EP 2019
Uitslagen per stembureau EP 2014
Uitslagen per stembureau EP 2009


Waterschappen

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De laatst gehouden waterschapsverkiezingen vonden plaats op 15 maart 2023. Almere valt onder het waterschap Zuiderzeeland.

Uitslag en analyse

Factsheet Waterschapsverkiezingen 2019

Open data (csv)

Uitslagen per stembureau WS 2023
Uitslagen per stembureau WS 2019
Uitslagen per stembureau WS 2015


Kwalitatief onderzoek onder 24 raadsleden en ambtenaren in 16 gemeenten over de rol van de lokale monitor sociaal domein in het informeren van gemeenteraden over het sociaal domein. De volgende vragen worden beantwoord: Wat is de lokale monitor sociaal domein? Op welke manieren is deze ontwikkeld? Wat levert de lokale monitor sociaal domein op? Wat ontbreekt er? Wat maakt een monitor effectief?

Meer informatie

De Kiesraad onderhoudt een website met uitgebreide informatie over verkiezingen in Nederland, waaronder een databank met verkiezingsuitslagen die teruggaan tot 1848.

Illustratie Almere skyline