Direct naar paginainhoud

Almere Natuur

Veel Almeerders waarderen de bomen in hun woonomgeving om verschillende redenen. Een deel ervaart ook minder leuke kanten van bomen en klopt daarvoor aan bij de gemeente. Dit is ook de reden waarom het Bomenkader is opgesteld. Dat de gemeente bewoners wil betrekken bij keuzes rond bomen in hun woonomgeving is nog niet breed bekend, maar wordt ook (nog) niet zo ervaren. Dit laatste komt voort uit de (als te beperkt ervaren) informatie over onderhoudswerkzaamheden van bomen en ervaringen met de afhandeling van meldingen over bomen.

Van essentaksterfte heeft bijna 40% van de Almeerders nog niet eerder gehoord. De meeste bewoners weten ook niet of essentaksterfte in hun buurt speelt, eventueel recent verwijderde bomen essen waren of toch andere bomen. Er bestaat wel een groot vertrouwen in de gemeente als het gaat om de aanpak van essentaksterfte.

Bijna een derde van de inwoners van Stedenwijk en Almere Stad Centrum maakt gebruik van het Stedenwijkstrand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met kinderen en mensen tussen de 25 t/m 55 jaar. De overlast van de zwanen verdeelt de strandgangers, 52% geeft aan last te hebben van de zwanen en 48% heeft geen last van deze dieren. De overlast bestaat voornamelijk uit poep en bedreigend gedrag van de dieren.

Aan de inwoners van de twee wijken is ook de vraag voorgelegd of de gemeente er voor moet kiezen om:

  1. het Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. De waterkwaliteit wordt dan niet meer gecontroleerd door de omgevingsdienst.
  2. het zand regelmatig schoon te maken in de zomer. De kosten zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,- dit wordt deels betaald uit het wijkbudget Stedenwijk.

Voor optie 1 is 54,5% van de respondenten en voor optie 2 is 44,5%.

Er is een verschil tussen de mensen die gebruik maken van het strand (de strandgangers) en mensen die geen gebruik maken van het Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 23% voor het opheffen van het strand (optie 1) en 77% voor schoonmaken (optie 2). Bij de mensen die geen gebruik maken van dit strand is 70% voor opheffing (optie 1) en 30% voor schoonmaken.

Uit de open antwoorden blijkt dat ruim een kwart van de respondenten graag wil dat het strand blijft en evenveel respondenten wil graag dat er iets met deze plek gebeurt. Het Stedenwijkstrand heeft een centrale plek in de wijk. De mensen uit de omliggende wijken willen graag dat het strand blijft of dat het een andere openbare bestemming krijgt, zoals een speeltuintje, ontmoetingsplek als het als strand niet behouden kan worden.

De respondenten waarderen de ruimte en het groen van Almere. Ze willen daar graag meer bij worden betrokken door de gemeente, maar dit houdt niet automatisch in dat ze ook de handen uit de mouwen willen steken. Het gaat meer om inspraak en advies, de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor velen is de natuur in de stad er om gebruikt én om beschermd te worden. Nieuwe gebouwen met natuurvriendelijke maatregelen op groene plekken in een wijk worden door bijna de helft de respondenten gezien als een achteruitgang van de natuur.

Uit de enquête (en dan voornamelijk uit de open antwoorden) komt naar voren dat er twee groepen bewoners zijn; de een houdt van een keurig onderhouden groen en de ander van kruidenvegetaties, wat ruiger, minder gemaaid groen. Het is dan ook de uitdaging van de gemeente om deze twee visies te verenigen. Waar de respondenten voornamelijk behoefte aan hebben (of denken dat andere Almeerders behoefte aan hebben) is voorlichting over het groen in de stad (flora en fauna). Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en moet zij de inwoners verleiden tot hetzelfde gedrag.

De meeste respondenten zijn tevreden, maar ze zien duidelijk nog ruimte voor verbetering!

Illustratie Almere skyline